CQ9游戏

党群工作

  商学院分工会第四届委员会委员

   CQ9游戏

  主席:张春萍

  CQ9游戏         CQ9游戏         CQ9游戏

  宣传委员:张倩           生活福利委员:严欢        组织委员:赵品

   CQ9游戏          CQ9游戏          CQ9游戏

      女工委员:李梓        经审财务委员:蒯鹏州        文体委员:于上尧

Baidu
sogou